Wat we doen

We schrijven over stedelijke vernieuwing, vastgoed, architectuur en stadscultuur. In opdracht of uit eigen beweging.

Daarnaast adviseren we over citybranding en storytelling. We zijn zowel journalist als communicatieadviseur en zetten beide disciplines in. Dat komt concept, tekst en news making ten goede.