Urban Signature

Urban Signature is een gratis online magazine over stedelijke vernieuwing en stadstrends. Citiwriters is uitgever en hoofdredacteur van www.urbansignature.nl

"When considering an architectural solution, do consider the solution might not be a building"

Urban Signature bericht over innovatieve projecten, ondernemende visionairs en opvallende trends. Niet de gebouwen, maar de mensen die in steden wonen, werken en leven en de stedelijke fenomenen staan hierbij centraal. Doel van het magazine is te inspireren en aan te zetten tot nieuwe ideeën en werkwijzen. Voor professionals in stedelijke ontwikkeling, architecten, designers en marketeers. Abonnement gratis.