Koopstarters

Laten we eerlijk zijn: de koopstarter was een ondergeschoven kindje tijdens de overspannen jaren van de woningmarkt. De kredietcrisis heeft dit echter veranderd. Het zijn nu de starters die de markt een duwtje in de rug kunnen geven. Rotterdam zet daarom hoog in op de koopstarter.

De gemeente Rotterdam organiseerde onder de noemer 'Rotterdam bouwt door: de starter is een kans' een seminar voor marktpartijen en woningintermediairs. Citiwriters schreef voor dit seminar een boekje over de nieuwe impuls die koopstarters geven aan de woningmarkt én de kansen die starters zelf hebben op deze markt. In het seminarboekje vertelt wethouder Karakus waarom Rotterdam een goede stad is voor koopstarters. Ook eigenzinnige initiatieven als de Rotterdamse kluswoningen komen aan bod. Daarnaast biedt het boekje een overzicht van alle startersubsidies in de Maasstad.